Taula pc

Comments: when these first came out.I was impressed. after purchasing multiple rods and using them a whole season. I didn't like them as i would like too. they felt bulky and heavy at the end of a day. also wish they came as split grip and not full cork handle. upgraded all my rods to the elite series/ags. having much better turn around with the switch. team daiwa ftw. 1) 5 X 0 2) 5 X 1 3) 5 X 2 4) 5 X 3 5) 5 x 4 6) 5 x 6 7) 5 x 7 8) 5 x 8 9) 5 x 10 10) 5 x 9 11) 5 x 5. This leaderboard is currently private. Click Share to make it public. This leaderboard has been disabled by the resource owner. Keep in mind that PC Forecaster only provides the free apk of Biderkatzeko taula v1.0.0. Those files are free of any modifications or any changes at all. If you want to know how to install Biderkatzeko taula apk file in many different ways, then follow this article. If you want to run Biderkatzeko taula for PC, please follow this article. TauLa (下北沢/スペイン料理)の店舗情報は食べログでチェック! 【禁煙 / クーポンあり】口コミや評価、写真など、ユーザーによるリアルな情報が満載です!地図や料理メニューなどの詳細情報も充実。 ClipArt Desktop PC gratuït en AI, SVG, EPS i CDR També podeu trobar imatges gratuïtes amb Clipart taula de treball o icona de teclat de pc entre més de +73.061 imatges. Descarregueu imatges, il·lustracions i dibuixos gratis! Mysterium és un joc de taula cooperatiu en el qual tu i els teus amics us endinseu mentalment a la mansió encantada de MysteriumUn jugador representa el paper de fantasma mentre tots els altres són mediumsPer resoldre el crim, el fantasma ha de primer recordar (amb la vostra ajuda) els detalls i sospitososjoc per a 2 - 7 jugadorsAdequat per a nens majors... La Taula PC MANUZZI té un disseny sobri i modern, ideal per un ambient de disseny. A més, aquest model està específicament recomanat per a dispositius mòbils, ja que inclou un suport per mantenir en una posició estable qualsevol dispositiu mòbil (portàtil, mòbil, tablet, etc.) LA TAULA PERIÒDICA 5. LANTÀNIDS I ACTÍNIDS Són les dues fileres d’abaix de la taula Actini (Ac), Tori (Th), Protactini (Pa), Urani (U), Neptuni (Np), Plutoni ... Recinte de taula excavat entre 1976 i 1983 en el que es van trobar, al peu de la taula, grans concentracions de fragments d’àmfora i d’ossos de ovelles i cabres que es van relacionar amb ofrenes. A la dreta de la taula i lleugerament al seu davant hi havia restes d’una intensa foguera. Les troballes més importants es van realitzar a l’espai que hi ha al fons a l’esquerra de la ... Programa que pide al usuario un número y escribe todas las tablas de multiplicar del 1 al número dado reutilizando código. Incluye solución.

Problem replacing characters

2017.11.18 13:22 pauetpupa Problem replacing characters

Hi /learnpython , I did a compressor based on a hufman algorithm to compress the following text: https://uploadfiles.io/9qorw
# compressor Huffman quijote from collections import Counter import math import pickle import re quijote = open("quijote.txt", encoding="utf8") num_lletres = 0 llistaQ = [] for linia in quijote: for lletra in linia: llistaQ.append(lletra) num_lletres = num_lletres+1 c = Counter(llistaQ) c_ordenat = c.most_common() c_final=c_ordenat[::-1] for i,j in enumerate(c_final): c_final[i]=list(c_final[i]) diccionari=[] for i,j in c_final: diccionari.append([i,None]) while len(c_final) > 1: petit1=c_final[0] petit2=c_final[1] c_final.append([petit1[0]+petit2[0],petit1[1]+petit2[1]]) for i in petit1[0]: for pos,x in enumerate(diccionari): if x[0]==i: val_antic=diccionari[pos][1] diccionari[pos].pop(1) if val_antic==None: diccionari[pos].insert(1,"1") else: diccionari[pos].insert(1,"1"+val_antic) for i in petit2[0]: for pos,x in enumerate(diccionari): if x[0]==i: val_antic=diccionari[pos][1] diccionari[pos].pop(1) if val_antic==None: diccionari[pos].insert(1,"0") else: diccionari[pos].insert(1,"0"+val_antic) del c_final[0] del c_final[0] c_final.sort(key = lambda f: f[1]) s=0 entropia=0 llarg=0 llistat=c_ordenat[::-1] for i,j in llistat: freq=float(j)/float(num_lletres) s=freq*math.log(freq,2.0) entropia=entropia+s for pos,z in enumerate(diccionari): if z[0]==i: llarg=llarg+(len(z[1])*freq) entropia=-(entropia) with open("taula_Huffman.txt", "wb") as taula_final: pickle.dump(diccionari, taula_final) cadena='' with open("quijote.txt", encoding="utf8") as entrada, open('Huffman sortida', 'wb') as sortida: for line in entrada: for x, y in diccionari: line = line.replace(x, y) cadena=cadena+line cadena=str(1)+cadena bits=re.findall('........',cadena) for i in bits: sortida.write(bytes([int(i,2)])) ll=len(cadena) sob=ll%8 a=len(cadena)/8 inta=(int(a)) nc='' for n in range(1,sob+1): nc=nc+cadena[(inta*8)+n-1] penultim=nc+str(1)*(8-sob) ultim=str('{0:08b}'.format(sob)) sortida.write(bytes([int(penultim,2)])) sortida.write(bytes([int(ultim,2)])) print("entropia=",entropia) print("expected length=",llarg) quijote.close() 
And the decompressor:
#Descompressor Huffman import binascii import pickle with open("Huffman sortida", "rb") as entrada, open('quijote descomprimit.txt','w',encoding='utf-8') as sortida, open("taula_Huffman.txt", "rb") as diccionari: byte = entrada.read() hexadecimal = binascii.hexlify(byte).decode() binary=bin(int(hexadecimal, 16))[2:].zfill(8) cadena=binary[1:] ultim=cadena[(len(cadena)-8):(len(cadena))] cadena=cadena[:(len(cadena)-8)] penultim=cadena[(len(cadena)-8):(len(cadena))] cadena=cadena[:(len(cadena)-8)] ultim=int(ultim,2) afegit=penultim[:ultim] cadena=cadena+afegit dic = pickle.load(diccionari) dicc={} for i in dic: dicc[i[0]] = i[1] dicci = {v: k for k, v in dicc.items()} temporal='' text='' for i in cadena: temporal+=i if temporal in dicci: text+=dicci[temporal] temporal='' sortida.write(text) 
The problem is that the decompressed file is fine except for the numbers, I mean, where on the original file were letters in the final file there are the same letters, but where on the original file were numbers in the final file apears a series of 1111 Csicauicau,11dunrdunr dunrdunrdunrdunr 111 1111dunrdunr dunrdunrdunrdunr or whatever.
So I found that the part of the compressor that failed was the replace instruction (line 74-75):
for line in entrada: for x, y in diccionari: line = line.replace(x, y) cadena=cadena+line 
I replaced that four lines by the following:
for line in entrada: for ch in line: for x, y in diccionari: if ch==x: cadena=cadena+y break 
The problem is that this makes the program so slow (@ 40 sec. in my pc to run)(the first option was about 9 sec. in my pc).
So my question is: Is there a way to do this for inside a for inside a for faster? Or, is there a solution to my .replace(x,y) which fails with the numbers?
submitted by pauetpupa to learnpython [link] [comments]


2016.05.03 19:19 bravasphotos Tarragona Propers Esdeveniments Upcoming Events Próximos Eventos

Benvingut,
Aquest post és una llista ampliada de tots els esdeveniments que succeeixen a la província de Tarragona.
Si falta alguna informació, missatge amb un enllaç i descripció, si us plau!
De mica en mica, s'omple la pica!
Moltes gràcies.
Welcome,
This post is an expanded list of all the events happening in the province of Tarragona.
If any information is missing, message me with a link and description, please!
Thank you very much.
Bienvenido,
Este post es una lista ampliada de todos los acontecimientos que suceden en la provincia de Tarragona.
Si falta alguna información, mensaje mi con un enlace y descripción, ¡por favor!
Muchas gracias.

Propers Esdeveniments Upcoming Events Próximos Eventos 2016

Nom / Name / Nombre Data Date / Fecha Descripció / Description / Descripción Estat / Status / Estado
Tapas Capital 14/4 - 8/5 Gastronomy Finished
Wine & Cava Tour Tarragona 16/4 - 9/9 History, Wine & Cava Tasting Finished
Youth Theatre 26/4 - 15/5 Auditorium Finished
Tarragona Walks 3, 10, 17, 24 & 31/5 + 7 & 14/6 Healthy, Social Finished
Nordic Walking 8/5 Healthy Finished
Tàrraco a Taula 13/5 - 29/5 Gastronomy, Part of Tarraco Viva, Més/More/Más Finished
Sant Maties / Saint Matthias 14/5 -16/5 Cultural, Holiday, Local Finished
Tarraco Viva 15/5 - 29/5 History, Holiday Finished
Dia Internacional dels Museus / International Museum Day 18/5 Event, Museum Finished
La Nit dels Museus / Night of The Museums 21/5 Event, Museusm Finished
TEDxPlaçadelForùm 27/5 Event, Informative Finished
Corpus Christi 29/5 Holiday Finished
Arte et Marte 3/6 - 5/6 Event, History Finished
Minipop Festival 3/6 - 5/6 Holiday Finished
Diada del Vermut 4/6 Gastronomy Finished
Ajuda nens amb càncer 5/6 Event Finished
Festival Canya Curta 5/6 Gastronomy Finished
Teatre Escolar Tarragona 9/6 & 10/6 Theatre Finished
Local, Tarragona Wine 10/6 - 12/6 History, Holiday, Local, Wine Tasting Finished
World Tapas Day 16/6 Gastronomy Finished
Brickània Lego 18/6 & 19/6 Event, Exhibition Finished
Sant Joan 23/6 & 24/6 Holiday Finished
Castells 24/6 - 2/9 Cultural, Holiday Finished
Sant Pere 29/6 Holiday Finished
Alpec Sardanista 3/7 Cultural, Historical, Local Finished
Mare de Déu del Carme 16/7 Cultural, Holiday Finished
Rei Artús 16/7 Event, History Finished
Living History 29/7 - 5/9 Cultural, Event, History Finished
Sant Roc 16/8 Cultural, Holiday Finished
Jaume I Festival 1/9 - 4/9 History, Re-enactment Finished
La Diada / National Day of Catalonia 11/9 Cultural, History, Holiday Finished
Santa Tecla 15/9 - 24/9 Cultural, Holiday Finished
Concurse de Castells 1/10 & 2/10 Cultural, Holiday Finished
Clickània 8, 9, 15 & 16/10 Event Finished
Fiesta Nacional de España 12/10 Holiday Finished
Medieval Market 14/10 - 16/10 Historical Finished
Napoleon's Siege 21/10 - 23/10 Historical Finished
Terrània 23/10 - 25/10 Event, Pottery Finished
Arrossos Creatius 27/10 - 13/11 Gastronomy Finished
Bicicletada Popular 30/10 Sport Finished
Tots Sants 1/11 Cultural, Holiday Finished
Firs de l'Oli 25/11 - 5/12 Cultural, Gastronomy Finished
Safrània 5/11 & 6/11 Event, History, Local Finished
REC, Tarragona International Film Festival 1/12 - 6/12 Event, Film Finished
Nadal / Navidad / Christmas 25/12 Holiday Upcoming
L'Home Dels Nassos 31/12 Cultural, Holiday Upcoming

Post Scriptum Post Scríptum

 • Totes les dates estan escrits en l'estil europeu, Dia/Mes/Any, 1/1/2016, o 1/Gene2016.
 • All dates are written in the European style, Day/Month/Year, 1/1/2016, or 1/January/2016.
 • Todas las fechas están escritos en el estilo europeo, Día/Mes/Año, 1/1/2016, o 1/Enero/2016.
submitted by bravasphotos to Tarragona [link] [comments]


Aprende la Tabla de multiplicar del 2 - YouTube Juliette Taula - YouTube Jornada Programa 2017: Taula Rodona 'Perspectives de futur ... TOP 10 SIMULADORES PARA 2020 DE PC PLAYWAY - YouTube TAULANY TV - YouTube Cómo conectar unos altavoces (monitores) a una mesa de DJ FORMATEAR DISCO esquema de particiones GUID APFS para ... Como hacer una mesa de luz casera para niños

Taula PC MANUZZI – Estella Grup

 1. Aprende la Tabla de multiplicar del 2 - YouTube
 2. Juliette Taula - YouTube
 3. Jornada Programa 2017: Taula Rodona 'Perspectives de futur ...
 4. TOP 10 SIMULADORES PARA 2020 DE PC PLAYWAY - YouTube
 5. TAULANY TV - YouTube
 6. Cómo conectar unos altavoces (monitores) a una mesa de DJ
 7. FORMATEAR DISCO esquema de particiones GUID APFS para ...
 8. Como hacer una mesa de luz casera para niños
 9. TEM UM FANTASMA NA NOSSA CASA! *trolagem ÉPICA* - YouTube
 10. PLANTAS DE APARTAMENTO - YouTube

Si quieres aprender o enseñar la tabla de multiplicación del 2.... te recomiendo que utilices este vídeo como una herramienta para lograrlo. Por favor compar... 💙 INSCREVA-SE! https://bit.ly/2LgNZGh Me siga nas redes sociais! ⭐ 📷💙Instagram: http://instagram.com/peqitw 🐦💙Twitter: https://twitter.com/peqitw media platform content creator comedian music and entertainment Juegos Hasta El 80% Mas Baratos IG. http://www.instant-gaming.com/igr/JMGamers/ -----... Como hacer una mesa de luz casera para niños con una mesa lack de Ikea Los materiales para jugar y experimentar en la mesa de luz: https://disfruti.com/mater... Ninguém precisa se mudar da cidade pro campo para viver em contato com a natureza. Mas nem tudo são flores na hora de ter plantas dentro de casa. ELENCO Kari... Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. FORMATEAR DISCO esquema de particiones GUID APFS para MOJAVE SOLUCIÓN AL ERROR AL INSTALAR MAC OSX MOJAVE EN DISCO. ÁBREME INFORMACIÓN IMPORTANTE!!... La taula rodona va ser moderada per Frank Sabaté, mestre de l’Escola Projecte, i va comptar amb Mireia Dosil, fundadora de Code Club Catalunya i professora d... En este vídeo os explico las conexiones necesarias para conectar vuestra mesa de DJ a vuestros monitores nuevos. En este caso trataremos con monitores autoam...